Warrant

Globus 60x60Definition af Warrant

Et derivat der giver ejeren retten til at købe værdipapirer (som regel aktier) fra udstederen til en specifik kurs inden for en bestemt tidsramme. Warranter bliver ofte inkluderet i ny gældsstiftelse for at lokke investorer.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Warrant

Hovedforskellen mellem warranter og call optioner er, at warranter bliver udstedt og garanteret af selve virksomheden, hvor optioner er børsinstrumenter, som ikke er udstedt af virksomheden. Derudover er levetiden hos en warrant ofte målt i år, mens levetiden hos en typisk option er målt i måneder.

Invested.dk