Volatilitet

Den overordnede definitionDefinition af Volatilitet

(I) En statistisk måling af spredningen i afkastet i et bestemt værdipapir eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles ved at bruge standardafvigelse eller varians mellem afkastene fra det samme værdipapir eller markedsindeks. Ofte lyder det: Jo højere volatilitet, jo mere risikabelt er værdipapiret.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) En variabel i optionsprisformularer, der viser den udstrækning, hvor afkastet af det underliggende aktiv vil svinge mellem nu og optionens udløb. Volatilitet stiger fra daglig aktivitet. Hvordan volatilitet er beregnet vil påvirke værdien af den koefficient, som er brugt.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer volatilitet

(I) Med andre ord henviser volatilitet til mængden af usikkerhed og risiko omkring størrelsen af forandringerne i værdien af et værdipapir. En højere volatilitet betyder, at et værdipapirs værdi potentielt kan svinge mere. Det betyder, at prisen på værdipapiret kan ændres på dramatisk vis over en kort periode både op og ned. En lavere volatilitet betyder, at værdipapirets værdi ikke svinger på dramatisk vis, men ændringerne i værdien er derimod mere stabile.

En måling af den relative volatilitet i en bestemt aktie er dens beta. En beta tilnærmer sig den overordnet volatilitet af et værdipapirs afkast i forhold til afkastet i et relevant overordnet marked (som regel C20 eller S&P 500). For eksempel har en aktie en betaværdi på 1.1 hvis den er steget 110% for hver 100%-stigning i C20-indekset. Omvendt har en aktie med en beta på 0,9% bevæget sig 90% for hver 100% bevægelse i det underliggende index.

Invested.dk