Varebeholdningers omsætningshastighed

Globus 60x60Definition af Varebeholdningers omsætningshastighed

Et nøgletal der viser, hvor mange gange en virksomheds varebeholdning bliver solgt og erstattet over en periode.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Beregnes således:

Salg/Varebeholdninger

eller

Vareforbrug/Varebeholdninger

IE 60x60InvestEd forklarer Varebeholdningers omsætningshastighed

Selvom det er ovenstående formel der bruges oftest, kan vareforbrug erstattes med salg, fordi virksomhedens salg bogføres til markedsværdi, mens varebeholdninger som regel bogføres til kostpris. Gennemsnitlige varebeholdninger kan også bruges i stedet for varebeholdninger for at minimere sæsonmæssige faktorer.

En lav værdi i dette nøgletal antyder dårligt salg og derfor overskydende varebeholdning. En høj værdi antyder enten, at der har været stærkt salg eller ineffektivt indkøb.

Store varebeholdninger er usunde, fordi de repræsenterer en investering med en afkastprocent på 0. Det åbner også op for, at virksomheden kan komme i problemer, hvis priserne begynder at falde.

Invested.dk