Usystematisk risiko

Globus 60x60Definition af Usystematisk risiko

Den risiko der er ved investeringer i individuelle virksomheder eller sektorer. Usystematisk risiko kan reduceres via diversifikation. Ved at eje aktier i forskellige virksomheder og forskellige industrier såvel som andre typer værdipapirer, såsom obligationer, kan investorer blive mindre påvirket af en begivenhed eller beslutning, som har en stærk påvirkning på en virksomhed, industri eller investeringstype. Eksempler på usystematisk risiko inkluderer en ny konkurrent, en regulerende ændring, en ledelsesændring og en produkttilbagekaldelse.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Usystematisk risiko

For eksempel er den usystematiske risiko i flyindustrien, at medarbejderne kunne strejke, og flyaktien som resultat vil lide af det. Denne risiko påvirker primært luftfartindustrien, flyselskaber og de virksomheder, som flyselskaberne laver forretninger med. Det påvirker ikke hele markedet, og derfor er det en ”usystematisk” risiko.

En investor der kun ejer flyaktier under en sådan hændelse ville stå over for en høj graf af usystematisk risiko. Ved at diversificere sin portefølje med urelaterende beholdninger såsom medicinalaktier og detailaktier vil han/hun stå over for mindre usystematisk risiko. Dog kan en veldiversificeret portefølje ikke undgå risiko helt. Den vil stadig stå over for systematisk risiko, som er den usikkerhed som hele markedet står over for. Selv det at blive væk fra markedet helt vil ikke kunne drive investorens risiko ned til nul, fordi han/hun stadig vil kunne tabe penge på inflation.

Invested.dk