Udbytteprocent

Globus 60x60Definition af Udbytteprocent

Den procentdel af indtjeningen som er blevet betalt til aktionærerne i form af udbytte.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Beregnes således:

Sådan udregnes udbytteprocent

Husk, at:

- en reduktion i udbytte ses som dårligt i investorernes øjne, og aktiekursen falder som regel som følge heraf.

- en stabil udbytteprocent indikerer en solid udbyttepolitik fra ledernes side.

IE 60x60InvestEd forklarer Udbytteprocent

Udbytteprocenten giver et godt billede af, hvor godt indtjeningen understøtter udbyttebetalingerne. Mere modne virksomheder har det med at have højere udbytteprocenter.

I England har de et lignende nøgletal, der hedder dividend cover. Dette beregnes ved indtjening pr. aktie divideret med udbytte pr. aktie.

Invested.dk