Udbyttediskonteringsmodel

Globus 60x60Definition af Udbyttediskonteringsmodel

En model der bruges til at værdiansætte en aktie ved at bruge de forventede udbytter og diskontere dem tilbage til nutidsværdien. Ideen med dette er, at hvis den fundne værdi er højere end den nuværende aktiekurs, så vil aktien i teorien være undervurderet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

formel for udbyttediskonteringsmodellen

IE 60x60InvestEd forklarer Udbyttediskonteringsmodel

Denne proces har mange variationer, og den virker ikke for virksomheder, der ikke udbetaler et udbytte. Diskonteringsraten er lig den vækst, som investorer kræver af deres investering. Begrænsningen ved denne model er, at udbyttet i en virksomhed er svær at forudsige, da virksomheden selv bestemmer det. Samtidig er det svært at forudsige dets vækstrate.

Som eksempel på udbyttediskonteringsmodellen antag da en virksomhed, hvis aktiekurs ligger i 25 kr. En investor mener, at denne aktie er en god investering men vil gerne sikre sig et afkast på 12%. Hans undersøgelse viser, at virksomhedens betaler et årligt udbytte på 3 kr., der forventes at stige 4% om året. Ud fra udbyttediskonteringsmodellen beregner han nutidsværdien af det fremtidige udbytte til at være 37,50 kr. Da aktiekursen pt. ligger i 25 kr., vil det altså sige, at aktien er undervurderet ifølge modellen.

Invested.dk