Udbytte – Dividende

Globus 60x60Definition af Udbytte - Dividende

En fordeling af en del af virksomhedens indtjening, som er besluttet af bestyrelsen til en klasse aktionærer (A-aktie/B-aktie) Udbyttet er oftest skrevet som det antal kr., hver aktie modtager (udbytte pr. aktie). Det kan også skrives som procentdelen af den nuværende markedspris, som er kaldet direkte afkast.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Udbyttet kan udbetales som ordinært eller ekstraordinært udbytte. Ordinært udbytte sker på grundlag af det årsregnskab, der godkendes på generalforsamlingen. Ekstraordinært udbytte giver selskaber den mulighed at udbetale udbytte i løbet af året og dermed tilpasse kapitalen løbende.

IE 60x60InvestEd forklarer Udbytte - Dividende

De fleste sikre og stabile virksomheder udbetaler udbytte til deres aktionærer. Aktiekurserne på sådanne virksomheder bevæger sig måske ikke så meget, men udbyttet forsøger at udgøre dette.

Virksomheder med høj vækst udbetaler sjældent udbytte, fordi al deres profit bliver geninvesteret i forretningen for at bibeholde en vækst, der ligger højere end gennemsnittet.

Invested.dk