Udbudschok

Globus 60x60Definition af begrebet ”udbudschok”

Et udbudschok er en uventet hændelse, der ændrer udbuddet af et produkt eller råvare, hvilket resulterer i en pludselig ændring i prisen. Udbudschoks kan både være negative eller positive, hvor de dog oftest er negative. Hvis man antager, at den samlede efterspørgsel efter godet forbliver uændret, vil et negativt udbudschok få prisen til at stige, mens et positivt udbudschok vil få prisen til at falde.

Se superinvestorernes porteføljer som medlem af invested.dk Læs mere

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”udbudschok”

Udbudschoks kan fremkomme af hændelser som naturkatastrofer eller geopolitiske situationer som krig eller terror. Den råvare der ofte er mest følsom over for negative udbudschoks er olie, fordi størstedelen af verdens udbud kommer fra den volatile mellemøstlige region.

Invested.dk