Udbud

Globus 60x60Definition af Udbud

(I) Et fundamentalt økonomisk koncept der beskriver den totale mængde af en specifik vare eller serviceydelse, som er tilgængelig for forbrugerne. Dette relateres tæt op af efterspørgslen efter en vare eller serviceydelse til en bestemt pris. Udbuddet der tilbydes af producenter vil stige, hvis prisen stiger, fordi alle virksomheder forsøger at maksimere deres profit.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) Den kurs en sælger er villig til at acceptere for et værdipapir, også kendt som ”ask”. Sammen med prisen vil udbudskursen generelt også fastlægge den mængde værdipapirer, der er villige til at blive solgt til den pågældende kurs.

IE 60x60InvestEd forklarer Udbud

(I) Udbud- og efterspørgselstrends lægger fundamentet i en moderne økonomi. Hver specifik vare eller serviceydelse vil have sit eget udbud-/efterspørgselsmønster baseret på pris, nytte og personlig præference. Hvis folk efterspørger en vare og er villige til at betale mere for den, vil producenterne forøge deres udbud. Som udbuddet stiger, vil prisen falde, hvis vi antager at efterspørgslen er uændret. Ideelt set vil markederne nå en ligevægt, hvor udbud er lig med efterspørgsel (intet overskud eller mangel på udbud). Ved denne ligevægtspris er forbrugernytten og producenternes profit maksimeret.

(II) Dette er det omvendte af bud, hvilket er den pris, en køber er villig til at betale for et værdipapir, og udbuddet vil altid være højere end buddet. Begreberne ”bud” og ”udbud” (bid and ask) bruges i næsten hvert eneste finansielt marked i verden, der omfatter aktier, obligationer, valuta og derivativer.

Invested.dk