Told

Globus 60x60Definition af Told

En afgift der pålægges importerede varer og serviceydelser. Tolder bruges til at begrænse handel, da de øger priserne på importerede varer og serviceydelser, hvilket gør dem dyrere for forbrugerne. Tolden kan enten være en specifik mængde eller en procentdel af varens værdi. Told giver ekstra værdi til staten og producenter inden for landets grænser på vegne af forbrugerne og udenlandske producenter. Told er et af værktøjerne til at forme handelspolitik.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Told

Regeringer pålægger måske told for at hæve deres omsætning eller for at beskytte indenlandsk industri mod udenlandsk konkurrence, da forbrugere som regel vil købe udenlandskproducerede varer, når de er billigere. Mens forbrugere ikke er juridisk forbudt mod at købe udenlandske varer, gør told bare varerne dyrere, hvilket giver forbrugerne en større lyst til at købe indenlandskproducerede varer. Tolder kan også skabe handelskrige, da eksporterende lande gengælder med deres egen told på importerede varer. Organisationer som World Trade Organization (WTO) er til for at bekæmpe grove toldsatser.

Her er nogle grunde til, hvorfor en regering måske vil pålægge told:

   • For at beskytte indenlandske jobs. Hvis forbrugerne hellere vil købe udenlandske produkter, kan det fjerne jobs fra en masse arbejdere.
   • For at beskytte nye industrier. Hvis et land vil udvikle dets egen industri, der producerer en bestemt vare, vil regeringen måske pålægge told for at gøre det dyrere for forbrugerne at købe den udenlandske version af varen.
   • For at gengælde en handelspartner. Hvis det ene land ikke spiller efter handelsreglerne, som begge lande var enige om, vil det land der føler sig svigtet måske pålægge told på dets partners varer som en straf.
   • For at beskytte forbrugerne, hvis regeringen mener, at en udenlandsk vare er skadende.

Invested.dk