Tidsværdi

Globus 60x60Definition af Tidsværdi

Portionens af en options præmie som er henførbar til mængden af tid, der er tilbage, inden optionen udløber. En options præmie er skabt ud fra to komponenter: dens indre værdi og dens tidsværdi. Den indre værdi er forskellen mellem kursen på det underliggende aktiv (for eksempel den underliggende aktie eller råvare) og strikekursen på optionen. Den præmie der ligger over optionens indre værdi bliver set som dens tidsværdi.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Tidsværdi

Prisen (eller omkostningen) på optionen kendes som optionens præmie. En optionskøber betaler denne præmie til en optionssælger til fordel for retten, som optionen tilbyder: valget om at udnytte optionen eller lade den udløbe værdiløst. Præmien er lig den indre værdi og tidsværdien. Den indre værdi for en call option er lig den underliggendes pris minus strikekursen; den indre værdi for en put option er lig strikekursen minus den underliggendes pris.

En options tidsværdi er lig dens præmie (prisen på optionen) minus dens indre værdi (forskellen mellem strikekursen og prisen på det underliggende). Som en generel regel, jo mere tid der er tilbage inden udløb, jo større er tidsværdien på optionen. Det er fordi, investorer er villige til at betale en højere præmie for mere tid, da kontrakten har længere tid til at blive profitabel.

Generelt taber en option 1/3 af sin tidsværdi efter den første halvdel af sin levetid, og de resterende 2/3 af sin tidsværdi under den anden halvdel. Tidsværdien falder over tid, hvor den til sidst ender i nul.

Invested.dk