Systematisk risiko

Globus 60x60Definition af Systematisk risiko

Den risiko der er ved hele markedet eller et helt markedssegment. Systematisk risiko (eller markedsrisiko) påvirker det overordnede marked og ikke bare en enkelt aktie eller industri. Denne type risiko er både uforudsigelig og umulig helt at undgå. Den kan ikke reduceres via diversifikation, kun via risikoafdækning eller ved at bruge den rette asset allocation strategi.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Systematisk risiko

For eksempel kan det at lægge nogle penge i obligationer og nogle penge i aktier lindre systematisk risiko, fordi en ændring i renterne har det med at få obligationer til at falde/stige samtidig med, at aktier vil falde/stige, hvilket begrænser den overordnede porteføljeændring. Renteændringer, inflation, recession og krig er nogle eksempler på kilder af systematisk risiko, fordi de påvirker hele markedet.

Alle, der investerede i markedet i 2008, så værdien af deres investeringer ændre sig på grund af finanskrisen, der var en global økonomisk hændelse, som påvirkede hele markedet. Krisen påvirkede dog de forskellige aktivklasser forskelligt, så de med den rette asset allocation strategi blev mindre ramt end de, der kun holdt aktier.

Hvis du vil vide, hvor meget systematisk risiko et værdipapir eller en portefølje står over for, kan du kigge på dets/dens beta-værdi, som måler, hvor volatil investeringen er i forhold til det overordnede marked. En beta på større end 1 betyder, at investeringen har mere systematisk risiko end markedet, og mindre end 1 betyder, at investeringen har mindre systematisk risiko end markedet. En værdi på 1 betyder, at investeringen har samme grad som markedet.

Invested.dk