Strikekurs – Aftalekurs

Globus 60x60Definition af Strikekurs – Aftalekurs

Prisen som et specifikt derivat kan udnyttes ved. Strikekurser bruges mest til at beskrive aktier og indeksoptioner, hvor strikekursen er fastsat i kontrakten. Ved købsoptioner er aftalekursen der, hvor værdipapiret kan købes (indtil udløbsdato), hvor det for put optioner er der, hvor værdipapiret kan sælges.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Forskellen mellem det underliggendes værdipapir og den nuværende markedskurs og optionens aftalekurs repræsenterer mængden af profit pr. aktie ved udnyttelsen eller salget af optionen. Dette er sandt for optioner som er ”in the money”; den maksimale mængde som kan tabes er den betalte præmie.

Også kendt som ”udnyttelseskurs”.

IE 60x60InvestEd forklarer Strikekurs – Aftalekurs

Strikekurser er en af nøgledeterminanterne af præmien, som repræsenterer markedsværdien af en optionskontrakt. Andre determinanter inkluderer udløbsdatoen, volatiliteten af det underliggende værdipapir og de aktuelle renter. Strikekurser er skabt når en kontrakt først er udstedt.

Invested.dk