Stordriftsfordel

Globus 60x60Definition af Stordriftsfordel

Den omkostningsfordel der kommer sammen med en forøget produktion. Stordriftsfordele opstår på grund af det inverse forhold mellem produceret kvantitet og omkostning pr. enhed. Jo større den producerede kvantitet af en vare er, jo lavere vil omkostningen pr. enhed være, fordi disse omkostninger fordeles over et større antal varer.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Stordriftsfordel

Der er tale om stordriftsfordele, når omkostningerne gennemsnitligt pr. produceret enhed falder samtidig med at produktionen stiger.

Her er et eksempel: Antag, at du har en forretning, der printer brochurer. Printeren giver en pris på 5.000 kr. for 500 brochurer og 10.000 kr. for 2.500 brochurer. Hvor 500 stk. vil koste dig 10 kr. pr. brochure, vil 2.500 stk. kun koste dig 4 kr. pr. brochure. Grunden til dette er, at printeren bruger den samme opsætningsomkostning ved begge produktioner. Så snart denne faste omkostning er dækket, vil der kun være en marginal ekstra omkostning pr. brochure.

Virksomheder fusionerer eller opkøber ofte hinanden for at opnå stordriftsfordele.

Invested.dk