Statsobligation

Globus 60x60Definition af Statsobligation

Et gældsbevis der fungerer som en fordring på staten. Statsobligationer har en mellemlang til lang løbetid på mellem 5 og 30 år.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Statsobligation

Når man køber statsobligationer, svarer det til, at staten låner penge af køberen, hvor staten så skal betale det anførte beløb tilbage samt den anførte rente.

De fleste af statens udstedte obligationer er fastforrentede lån. De fleste af disse fungerer som stående lån, men der er også statsobligationer, som er udstedt som serielån eller som uamortisable lån.

Handel med statsobligationer foregår igennem Københavns Fondsbørs.

Invested.dk