Spotmarked

Globus 60x60Definition af Spotmarked

(I) Et marked for værdipapirer hvor goder sælges for kontanter eller levering. Kontrakter som bliver købt og solgt på disse markeder er i øjeblikkelig effekt.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

(II) En futuretransaktion hvor råvarer kan forventes at blive leveret inden for en måned eller mindre. Selvom disse goder kan købes og sælges til spotpriser, handles de givne goder på et forward fysisk marked.

IE 60x60InvestEd forklarer Spotmarked

Olie er et eksempel på en future, som sælges til spotpriser, men hvor den fysiske levering foregår inden for en måned eller mindre.

Invested.dk