Spotkurs

Globus 60x60Definition af Spotkurs

Den nuværende kurs et værdipapir kan købes eller sælges til på et specifikt tidspunkt og sted. Et værdipapirs spotkurs ses som værdipapirets eksplicitte værdi. Som kontrast er et værdipapirs futureskurs den forventede værdi af værdipapiret i relation til den nuværende spotkurs og den bestemte tidsramme.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Spotkurs

Spotkurser bruges oftest i relation til at prisansætte futurekontrakter for værdipapirer, typisk råvarer. Når man prisansætter råvarefutures, bestemmes kursen ved at bruge råvarens spotkurs, den risikofrie rente og tidsrammen indtil kontraktens udløb (samt omkostninger som lagringsomkostninger eller convenience yield).

Invested.dk