Split tilpasset

Globus 60x60Definition af Split tilpasset

En modifikation som er lavet i et værdipapirs kurs efter effekten af et aktiesplit af det totale antal udestående aktier for at kunne sammenligne værdipapirets nuværende kurs med dets historiske kurser. For at tilpasse et værdipapirs kurs, skal efter-split kursen ganges med split ratioen (eller ratios hvis der har været flere splits).

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Mens aktiekurser oftest refereres til som split tilpasset, er optioner for underliggende splitaktier også split tilpasset ved at forøge antallet af aktier, som vilkårene i optionen dækker over. Denne konvertering laves af den samme split ratio som de underliggende aktier, og strikekursen divideres med split ratioen.

IE 60x60InvestEd forklarer Split tilpasset

Hvis du ejer en aktie, der får lavet et aktiesplit, er det en nødvendighed, at du benytter de tilpassede kurser, når du skal beregne dit afkast.

Antag et hypotetisk selskab, der havde en kurs på 20 kr. i 1990. Aktien har haft tre 1:2 splits og handles nu til en kurs på 30. Selvom det ligner, at kursen kun er steget 50%, er den faktisk steget meget mere end det. Én 1990-aktie ville nu være 240 kr. værd, fordi den originale aktie er lig med 8 nuværende aktier, der hver er 30 kr. værd. Dette betyder, at aktien er blevet fordoblet ca. 12 gange. Den 1990 split tilpassede pris ville være 2,50 (20/8).

Invested.dk