Soliditetsgrad

Globus 60x60Definition af Soliditetsgrad

Et nøgletal der indikerer, om en virksomhed kan bære et større tab. Soliditetsgraden viser, hvor stor en procentdel af virksomhedens kapital, som den kan tåle at miste, inden fremmedkapital bliver rørt.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Beregnes således:

Soliditetsgrad = Egenkapital / Aktiver i alt

IE 60x60InvestEd forklarer Soliditetsgrad

Jo højere soliditetsgraden er, des mere er virksomheden i stand til at kunne tabe af egenkapitalen. Nøgletallet bruges meget til at måle og analysere en virksomheds kreditværdighed og tages ofte i betragtning med andre nøgletal såsom egenkapitalandelen og likviditetsgraden.

Invested.dk