Skatkammerbevis

Globus 60x60Definition af Skatkammerbevis

Et kortfristet gældsbevis der udstedes af finansministeriet som del af landets statsgældspolitik. Skatkammerbeviser har en normal løbetid på ni måneder.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Skatkammerbevis

Skatkammerbeviser bliver i Danmark normalt solgt igennem auktioner, som bliver foretaget af Danmarks Nationalbank. Markedsdeltagerne (især de private pengeinstitutter) byder på renten ved auktionerne. Lave bud svarer til en høj skatkammerbevisrente. Alle bud, der svarer til eller ligger under den skæringsrente, som er fastsat af Nationalbanken, imødekommes til skæringsrenten.

Da de er nulkuponobligationer, modtager køberne ikke løbende rentebetalinger. Afkastet af investeringen i et skatkammerbevis er derved som følge af kursavance.

Skatkammerbeviser udstedes i en stykstørrelse på 1 mio. kr. til kurs under pari (kurs 100).

Invested.dk