Aktier

Short interest

Globus 60x60Definition af Short interest

Den mængde af aktier som investorer har shortet men endnu ikke har dækket eller lukket. Short interest er en markedsindikator, der fortæller, hvad end investorer tror, at en akties kurs vil falde. Denne indikator kan også sammenlignes over tid for at undersøge ændringer i investorernes meninger. Investorer bruger short interest til at lave forudsigelser omkring retningen af en bestemt aktie og for at måle positiviteten eller negativiteten på markedet som helhed.

Aktier fra hele verden samt mulighed for shorting >>> Gå til Markets

IE 60x60InvestEd forklarer Short interest

Short interest kan udtrykkes som procentdel ved at dividere antallet af de shortede aktier med det totale antal udestående aktier. For eksempel betyder en short interest på 3%, at 3% af de udestående aktier på nuværende tidspunkt er shortet. Dette nøgletal bruges meget og er nemt at finde online både for individuelle aktier og markeder.

Invested.dk