Sell side

Globus 60x60Definition af Sell side

Den del af finansindustrien der har at gøre med udviklingen, markedsføringen, analysen og salget af værdipapirer. Sell side personer og virksomheder arbejder for at skabe og servicere aktieprodukter, der vil gøres tilgængelige for buy siden af finansindustrien. Sell siden af finansverdenen inkluderer investment bankers, der agerer som mellemled mellem udstederne af værdipapirer og offentligheden, analytikere, der foretager aktieresearch og laver vurderinger og market makere, der bidrager med likviditet i markedet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Sell side

Sell siden og buy siden er afhængige af hinanden – den ene kan ikke fungere uden den anden. Sell siden forsøger at skaffe den højeste pris som muligt for hvert værdipapir samtidig med at bidrage med service og support i form af analyser og vurderinger. Enhver privatinvestor eller virksomhed der køber aktier med formålet af at sælge dem senere til en profit er fra buy siden. Buy side deltagerne inkluderer formueforvaltere hos hedgefonde, institutionelle virksomheder, investeringsforeninger og pensionsfonde.

Invested.dk