Sektor

Globus 60x60Definition af Sektor

(I) Et område i økonomien hvor forretninger deler det samme eller et relateret produkt eller serviceydelse. Økonomier er omfattet af fire sektorer. Den primære sektor involverer landbruget (høst og råvareudvinding). Den sekundære sektor består af industri, forarbejdning og fremstilling. Den tertiære sektor består af serviceydelser såsom ekspedering, underholdning og finansielle serviceydelser. Den kvartære sektor består af intellektuelle beskæftigelser såsom uddannelse.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) En industri eller et marked der deler samme karakteristika. Investorer bruger sektorer til at dele aktier og andre investeringer ind i kategorier såsom teknologi, sundhed, energi, forsyning og telekommunikation. Hver sektor har unikke karakteristika og forskellige risikoprofiler.

IE 60x60InvestEd forklarer Sektor

(I) Når man deler en økonomi op i forskellige bider, kan det give en mere dybdegående analyse af den overordnede økonomi. En økonomi kan deles op i sektorer såsom økonomien i en bestemt by eller den globale økonomi. Olie- og gassektoren er et eksempel på en økonomisk sektor.

(II) Det er almindeligt for analytikere at specialisere sig i bestemte sektorer. Investeringsfonde kan også specialisere sig i bestemte sektorer.

Invested.dk