Risikopræmie på aktier

Globus 60x60Definition af begrebet ”risikopræmie på aktier”

Risikopræmien på aktier (også kaldet equity risk premium) er den præmie på afkast, som aktiemarkedet giver over den risikofrie rente, såsom en 10-årig statsobligation. Dette overskydende afkast kompenserer investorerne for at påtage sig en højere risiko ved at investere i aktier frem for sikre obligationer. Størrelsen på præmien vil variere afhængig af risikoniveauet i den bestemte portefølje og vil samtidig ændre sig afhængig af, hvordan risikoen i markedet varierer.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”risikopræmie på aktier”

Risikopræmien på aktier er blot af teoretisk størrelse og kan ikke kendes præcist, fordi man ikke ved, hvordan en bestemt aktie eller aktiemarked som helhed vil præstere i fremtiden. Præmien kan kun estimeres ved at kigge tilbage i fortiden over en bestemt periode, som regel over en lang tidsperiode.

Der opstår dog et problem, når man kigger tilbage på et bestemt indeks’ præstation over den risikofrie rente i fortiden. Dette problem kendes som ”survivorship bias”, da aktierne i indekset hele tiden udskiftes, så de udskiftede aktier (på grund af konkurs eller andet) ikke tæller med længere.

Invested.dk