Risikoparitet

Globus 60x60Definition af Risikoparitet

En porteføljeallokeringsstrategi baseret på at fordele risikoen over de forskellige komponenter i en investeringsportefølje. Risikoparitetstilgangen under asset allocation tillader investorer at målrette specifikke niveauer af risiko og fordele denne risiko ligeligt over hele porteføljen for at kunne opnå den optimale diversifikation.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Risikoparitet

Risikoparitetstilgangen under asset allocation i en portefølje fokuserer på mængden af risiko i hver komponent i stedet på den specifikke kronemængde, som er investeret i hver komponent. Med andre ord fokuserer risikoparitet ikke på fordelingen af penge (som i traditionelle allocation modeller) men på fordelingen af risiko.

En traditionel 60/40 portefølje kan pålægge 80% til 90% af dens risikodeling på aktier. Som resultat vil porteføljens afkast være afhængig af afkastene på aktiemarkedet.

Invested.dk