Risiko

Globus 60x60Definition af Risiko

Chancen for at et investerings faktiske afkast vil være anderledes end forventet. Risiko inkluderer muligheden for at tabe noget eller det hele af den originale investering. Forskellige versioner af risiko måles som regel ved at beregne standardafvigelsen af de historiske afkast eller gennemsnitlige afkast af en bestemt investering. En høj standardafvigelse indikerer en høj grad af risiko.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Mange virksomheder bruger nu store mængder penge og tid til at udvikle risikostyringsstrategier, som kan hjælpe med at styre den risiko, der er forbundet med virksomhedens drift og investeringer.

IE 60x60InvestEd forklarer Risiko

En fundamental idé i finans er forholdet mellem risiko og afkast. Jo større risiko en investor er villig til at påtage, jo større er det potentielle afkast. Grunden til dette er, at investorer skal kompenseres for at påtage sig ekstra risiko.

For eksempel bliver en statsobligation set som en af de sikreste (risikofrie) investeringer, som også giver (når man sammenligner med en virksomhedsobligation) en lavere afkastprocent. Grunden til dette er, at der er større chance for, at en virksomhed går konkurs end selve staten. Fordi risikoen ved investering i virksomhedsobligationer er højere, bliver investorer tilbudt en højere afkastprocent.

Invested.dk