Revisionspåtegning

Globus 60x60Definition af Revisionspåtegning

Et afsnit i en virksomheds årsregnskab, hvor selskabets revisor kommer med en kommentar på, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Revisionspåtegning

Revisionspåtegningen har til formål at give regnskabsbrugeren en form for ”forsikring” om, at regnskabets indhold er til at stole på, og her har revisoren også mulighed for at komme med supplerende oplysning.

Der findes en række regler, der siger, hvad en revisionspåtegning skal inkludere og den pågældende rækkefølge:

1. Hvem der er revideret for og hvilken regnskabsmæssig tilgang der har været, eksempelvis     om der er revideret efter årsregnskabsloven 2. Revisors ansvar og den udførte revision 3. Forbehold eller information om at der intet forbehold er 4. Konklusion 5. Eventuelt supplerende oplysninger 6. Eventuelt en udtalelse om ledelsesberetningen 7. Dato og underskrift

Invested.dk