Resultatopgørelse

Globus 60x60Definition af Resultatopgørelse

En finansiel opgørelse der viser en virksomheds finansielle præstation over en specifik regnskabsperiode. Den finansielle præstation opgøres ved at give en opsummering af, hvordan forretningen pådrager omsætning og omkostninger gennem både drifts- og ikke-drift aktiviteter. Den viser årets resultat skabt over en specifik regnskabsperiode (typisk et år eller kvartal).

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Også kendt som ’driftsregnskab’.

IE 60x60InvestEd forklarer Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er en af de tre store finansielle opgørelser. De andre to er balancen og pengestrømsopgørelsen.

Den indtægt der kommer fra drift er mest vigtig ifølge investorer og analytikere, fordi denne sektion giver oplysninger om den omsætning og de omkostninger, der er et direkte resultat af den ordinære drift.

Den sektion der involverer ikke-drift viser omsætning og omkostninger af aktiviteter, der ikke er forbundet direkte med selskabets drift. Hvis en sportstøjsvirksomhed for eksempel har solgt en fabrik og nogle gamle maskiner, vil denne information være i denne sektion.

Invested.dk