Realkredit

Globus 60x60Definition af Realkredit

Et lån med sikkerhed i fast ejendom.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

I Danmark ydes realkreditlån af realkreditinstitutter inden for visse lånegrænser.

IE 60x60InvestEd forklarer Realkredit

Ved finansiering igennem realkredit udstedes der obligationer, som står for finansieringen af lånet.

Da realkreditinstitutter har eneret til at benytte titler som ”realkreditinstitut”, ”realkreditaktieselskab” eller ”realkreditfond” og andre navne, som kan give indtryk af, at selskabet er et realkreditinstitut, gives andre former for realkredit i Danmark normalt et andet navn. Andre former for realkredit, der derfor ikke betegnes realkreditlån, er for eksempel bankers boliglån og sælgerpantebreve.

Invested.dk