Quick ratio

Globus 60x60Definition af Quick ratio

En indikator for en virksomheds kortsigtede likviditet. Quick ratioen måler en virksomheds evne til at betale sine kortfristede gældsforpligtelser med sine mest likvide aktiver. Af denne grund udelukker dette nøgletal varelagret fra omsætningsaktiverne, og det beregnes således:

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Quick ratio = (Omsætningsaktiver – Varelager) / Kortfristede gældsforpligtelser

Kaldes sommetider også virksomhedens ”kasselikviditet”.

IE 60x60InvestEd forklarer Quick ratio

Quick ratioen er mere konservativ end likviditetsgraden, fordi den udelukker varelagret fra omsætningsaktiverne. Heraf kommer navnet, da aktiver såsom kassebeholdning og bankindestående er hurtige kilder til kontanter. Varelagret tager generelt tid til at blive omdannet til kontanter, og hvis det skal sælges hurtigt, bliver virksomheden måske nødt til at acceptere lavere priser end den bogførte værdi af dette varelager.

Hvad end ”tilgodehavende” er en kilde til hurtige kontanter kan dog diskuteres, og det afhænger af de kreditvilkår, virksomheden giver til sine kunder. En virksomhed der kun giver sine kunder 30 dage til at betale er tydeligvis bedre stillet end en, der giver 90 dage. Men likviditetssituationen afhænger også af de kreditvilkår, virksomheden har aftalt med sine leverandører. Hvis en virksomhed for eksempel giver sine kunder 90 dage til at betale men har 120 dage til at betale sine leverandører, vil likviditetssituationen måske være acceptabel.

Invested.dk