Put Option

Globus 60x60Definition af Put Option

En option kontrakt giver ejeren rettigheden, men ikke kravet, til at sælge et specifikt antal af det underliggende værdipapir til en specifik pris inden for en specifik tidsperiode. Put optionen er modsætningen til købsoptionen, som giver ejeren rettigheden til at købe.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Put Option

En put option bliver mere værdifuld, når prisen på den underliggende aktie falder i forhold til strikekursen. Hvor du for eksempel har en Marts 15 ABC 10 put option har du rettigheden til at sælge 100 aktier af ABC indtil Marts 2015 (som regel den 3. fredag i måneden). Hvis aktiekursen i ABC falder til 5 kr. og du udnytter optionen, kan du købe 100 aktier af ABC for 5 kr. i markedet og sælge aktierne til optionsudstederen for 10 kr./stk., hvilket betyder du tjener 500 kr. (100 x (10 kr. – 5 kr.)) på put optionen. Bemærk at den maksimale potentielle profit i dette eksempel ignorer præmien, som betales for at holde put optionen.

Invested.dk