Prospect theory

Globus 60x60Definition af begrebet ”prospect theory”

Prospect theory er en teori, der antyder, at folk værdisætter gevinst og tab forskelligt og derfor vil basere deres beslutninger på dette.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer prospect theory

Lad os sige som eksempel, at en investor kunne vælge den samme investeringsforening hos to forskellige investeringsrådgivere. Den første investeringsrådgiver fortæller investoren, at investeringsforeningen har haft et gennemsnitligt årligt afkast på 7% over de sidste fem år. Den anden rådgiver fortæller investoren, at investeringsforeningen har leveret afkast, der ligger over gennemsnittet de sidste 10 år men er begyndt at falde lidt tilbage de sidste par år. Ifølge prospect theory vil investoren højst sandsynligt vælge investeringsforeningen hos den første investeringsrådgiver, selvom der er tale om præcist den samme investeringsforening.

Invested.dk