Profitmargin – Overskudsmargin – Avancemargin

Globus 60x60Definition af Profitmargin – Overskudsmargin – Avancemargin

Et rentabilitetsnøgletal der beregnes ved nettoindtægt (resultat) divideret med omsætning. Nøgletallet måler, hvor meget af hver omsatte krone en virksomhed faktisk beholder som indtægt.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Dette nøgletal er meget brugbart, når man sammenligner selskaber i samme eller lignende industri. En højere profitmargin indikerer en mere profitabel virksomhed, som har bedre kontrol over sine omkostninger sammenlignet med konkurrenterne. Profitmargin er udtrykt i procent; et 20% profitmargin betyder for eksempel, at virksomheden har en nettoindtægt på 20 øre for hver krone af omsætningen.

Også kendt som ’fortjenestemargin’.

IE 60x60InvestEd forklarer Profitmargin – Overskudsmargin – Avancemargin

Det at kigge på et selskabs overskud fortæller ofte ikke hele historien. Stigende indtægt er godt, men en stigning betyder ikke, at profitmarginen i et selskab forstærkes. Hvis en virksomhed for eksempel har omkostninger, der er steget hurtigere end omsætningen, skaber det en lavere profitmargin. Dette er en indikation af, at omkostningerne skal være under bedre kontrol.

Forestil dig, at en virksomhed har et overskud på 10 mio. kr. fra en omsætning på 100 mio. kr., hvilket giver et profitmargin på 10% (10 mio. kr/100 mio. kr.) Hvis dette overskud det næste år stiger til 15 mio. kr. fra en omsætning på 200 mio. kr., så vil virksomhedens profitmargin falde til 7,5%. Så mens virksomhedens indtægt er steget, har den gjort det med formindskende profitmargin.

Invested.dk