Produktionsomkostning

Globus 60x60Definition af Produktionsomkostning

En produktionsomkostning er en omkostning, der kommer af, at en virksomhed producerer en vare eller leverer en serviceydelse. Produktionsomkostninger kombinerer råvarer og arbejdskraft. For at beregne en produktionsomkostning pr. enhed, divideres produktionsomkostningerne med det samlede antal producerede enheder. En virksomhed der ved, hvor meget det koster at producere en vare eller en service, vil have et klarere billede af, hvordan man skal prissætte den pågældende vare, og hvad de totale omkostninger vil være for virksomheden.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Produktionsomkostning

I produktionen findes der direkte og indirekte omkostninger. For eksempel er direkte omkostninger i forbindelse med produktionen af en bil materialer som plastik, metal eller arbejdskraft. Indirekte omkostninger kan være kapacitetsomkostninger som husleje, lønninger eller forbrug af el, vand og varme.

Invested.dk