Private equity

Globus 60x60Definition af Private equity

Kapital der ikke er noteret på en offentlig børs. Private equity består af investorer og fonde, der foretager investeringer direkte i private virksomheder eller køber hele børsnoterede virksomheder for at privatisere dem. Private equity kapital skaffes fra private og institutionelle investorer og kan bruges til at finansiere nye teknologier, udvide arbejdskapital inden for en virksomhed, foretage opkøb eller til at forbedre balancen i virksomheden.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Størstedelen af private equity består af institutionelle investorer og investorer, der kan binde store mængder penge i en længere periode.

IE 60x60InvestEd forklarer Private equity

Størrelsen på private equity markedet er vokset stødt siden 1970’erne. Private equity selskaber samler nogle gange penge sammen for at privatisere meget store børsnoterede virksomheder. Herefter forsøger de at forbedre virksomheden med håbet om at kunne gensælge virksomheden til et andet selskab eller via en børsnotering.

Invested.dk