Primærerhverv – Primære erhverv

Globus 60x60Definition af Primærerhverv – Primære erhverv

Et begreb som bruges til at dække over al erhverv inden for landbrug, jagt/fiskeri, skovbrug.

IE 60x60InvestEd forklarer Primærerhverv – Primære erhverv

De primære erhverv har i mange århundrede været dominerende på arbejdsmarkedet, men i takt med industriens, teknologiens og globaliseringens udvikling, udgør primærerhvervet nu den mindste del af det samlede erhverv i økonomien i de udviklede lande.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Invested.dk