Præmie

Globus 60x60Definition af Præmie

(I) Den totale omkostning (pris) for en option.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) Den specificerede, påkrævede og periodiske betaling hos et forsikringsselskab, der støtter dækningen under en givet forsikringsplan for en defineret tidsperiode. Præmien betales af den forsikrede part til forsikreren og kompenserer primært forsikreren for at bære risikoen om at betale, hvis forsikringsaftalens dækning bliver påkrævet.

IE 60x60InvestEd forklarer Præmie

(I) Præmien ved en option er i bund og grund optionens indre værdi og tidsværdi. Det er vigtigt at bemærke, at volatilitet også påvirker præmien.

(II) Et typisk eksempel på en forsikringspræmie er under en bilforsikring. En bilejer kan forsikre værdien af sin bil mod skader, tyveri og potentielle problemer. Ejeren betaler som regel en fast præmie for at få forsikringsselskabets garanti om at dække ethvert økonomisk tab henholdt forsikringsaftalen.


Invested.dk