Plain vanilla

Globus 60x60Definition af Plain vanilla

Den mest basale standardversion af et finansielt instrument, som regel i forbindelse med optioner, obligationer, futures og swaps. Plain vanilla er modsætningen til et eksotisk instrument, der ændrer komponenterne af et traditionelt finansinstrument og gør det til et mere komplekst værdipapir.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Plain vanilla

For eksempel er en plain vanilla option standardtypen af optioner med en simpel udløbsdato, strikekurs og ingen ekstra funktioner. Med en eksotisk option såsom en knock-in option er der tilføjet en ekstra funktion, så optionen kun bliver aktiveret, når den underliggende aktie rammer en fastsat kurs.

Invested.dk