Bogføring

Periodiseret regnskab

Globus 60x60Definition af Periodiseret regnskab

En bogføringsmetode der viser præstationen og positionen af en virksomhed ved at vedkende økonomiske omstændigheder uanset, hvornår pengetransaktioner foregår. Den generelle idé med periodiseret regnskab er, at vedkende økonomiske omstændigheder ved at matche omsætning med omkostninger på det tidspunkt, hvor transaktionen foregår, i stedet for når betalingen er foretaget (eller modtaget). Denne metode gør, at den nuværende pengestrøm kan forbindes med den fremtidige forventede pengestrøm for at give et mere korrekt billede af virksomhedens økonomiske situation.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Periodiseret regnskab

Periodiseret regnskab er standardprincippet i de fleste selskabers bogføring med undtagelse af mindre selskaber. Denne metode kan give et mere korrekt billede af virksomhedens nuværende situation, men dens relative kompleksitet gør, at den er dyrere at implementere.

Selskaber bruger ofte denne metode, når der kommer en øget kompleksitet af transaktioner. At sælge på kredit og starte projekter, der kommer med løbende omsætning over en lang periode påvirker virksomhedens økonomiske situation på tidspunktet af transaktionen. Derfor giver det mening, at sådanne omstændigheder også bør vises på virksomhedens finansielle opgørelser igennem den periode, hvor disse transaktioner foregår.

Invested.dk