Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Globus 60x60Definition af Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

En post på en virksomheds pengestrømsopgørelse, der udgør de eksterne aktiviteter, som gør, at virksomheden skaffer kapital og tilbagebetaler investorerne i form af udbytte, optagelse af lån og udstedelse af aktier. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter fortæller investorerne noget om virksomhedens finansielle styrke. Der kan opstå problemer, hvis en given virksomhed eksempelvis hyppigt henvender sig til ny gæld eller kapitalindskud for at skaffe kapital.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Hvis tallet for virksomhedens pengestrøm fra finansieringsaktivitet er positivt, så betyder det, at der strømmer flere penge ind i virksomheden, end der kommer ud, hvilket øger virksomhedens aktiver. Et negativt tal kan betyde, at virksomheden tilbagebetaler gæld, men også at virksomheden udbetaler udbytte eller tilbagekøber aktier, hvilket investorer typisk bliver glade for.

Invested.dk