Pengestrøm fra driftsaktivitet

Globus 60x60Definition af Pengestrøm fra driftsaktivitet

De penge som en virksomhed bringer ind via dens normale og regelmæssige drift såsom via produktion og salg af virksomhedens kerneprodukter. Pengestrømme fra driftsaktiviteter inkluderer ikke langsigtet kapital eller investeringsomkostninger.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømmen fra driftsaktivitet står i virksomhedens pengestrømsopgørelse. Denne post inkluderer også ændringer i arbejdskapitalen (omsætningsaktiver minus kortfristede forpligtelser) såsom lagerændringer, kortfristet gæld og tilgodehavender. Den indtjening som virksomhed modtager fra sine investeringsaktiviteter posteres separat, da denne indtægtskilde ikke kommer fra virksomhedens regulære drift.

Hvis man sammenligner pengestrømmen fra virksomhedens driftsaktiviteter med EBITDA, kan man få en god indsigt i, hvordan virksomheden finansierer kortfristet kapital. Formålet med at kigge separat på denne post er at finde ud af, hvor virksomheden virkelig tjener sine penge henne. Som investor vil man se en positiv pengestrøm, fordi denne kommer fra tilbagevendende aktiviteter. Hvis en positiv pengestrøm kommer af, at virksomheden har solgt nogle anlægsaktiver, eller fordi den lige har udstedt en masse aktier eller obligationer, så er de disse engangshændelser ikke en indikator for virksomhedens finansielle sundhed.

Invested.dk