Pengestrøm – Cash flow

Globus 60x60Definition af Pengestrøm - Cash flow

(I) En indtægts- eller udgiftsstrøm der ændrer en pengekonto over en given periode. Indgående pengestrøm stiger som regel fra en af følgende tre aktiviteter – finansiering, drift eller investering. Udgående pengestrøm kommer fra udgifter eller investeringer. Dette passer i både forretningsmæssig sammenhæng og i privatlivet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) En post på den såkaldte ’pengestrømsopgørelse’, der viser mængden af penge som er skabt og brugt af en virksomhed i en given periode. Pengestrømmen beregnes ved at lægge ikke-kontante ydelser (såsom afskrivning) til nettoindtægten efter skat. Pengestrøm kan pålægges et specifikt projekt eller en virksomhed i sig selv. Pengestrøm kan bruges som en indikation af virksomhedens finansielle tilstand og sundhed.

IE 60x60InvestEd forklarer Pengestrøm - Cash flow

(I) Pengestrøm er en essentiel del af en virksomheds betalingsevne. Den er altafgørende for entitetens overlevelse. Ved at have masser af penge på hånden kan man sikre sig, at kreditorer, medarbejdere og andre kan betales til tiden. Hvis en forretning eller person ikke har nok penge til at understøtte dens drift, siges det, at forretningen eller han/hun er insolvent og med stor sandsynlighed vil gå konkurs, hvis insolvensen vil fortsætte.

(II) Opgørelsen over en virksomheds pengestrøm bruges ofte af analytikere til at vurdere finansiel præstation. Virksomheder med masser af kontante beholdninger har mulighed for at geninvestere pengene i virksomheden for at skabe flere penge og skabe profit.

Invested.dk