Passiv

Globus 60x60Definition af Passiv

Den del af virksomhedens balance, som den skylder væk. Passiverne består af egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Passiv

Passiverne er på balancen placeret på højre side eller neden under virksomhedens aktiver. De er en essentiel del af virksomhedens drift, fordi de står for finansieringen af driften og betaler for udvidelser. De kan også gøre transaktioner mellem forretninger mere effektive f.eks. i form af kredit.

Kortfristede forpligtelser er gæld, der udløber inden for et år, hvor langfristede forpligtelser er gæld der skal betales over en længere periode.

Invested.dk