Ordinær aktionær

Globus 60x60Definition af Ordinær aktionær

En privatperson, forretning eller institution der holder ordinære aktier i en virksomhed, hvilket giver holderen en del af ejerskabet i selskabet. Dette giver også ejeren retten til at stemme på valg af eksempelvis bestyrelsesmedlemmer og virksomhedspolitik sammen med retten til at modtage eventuelle udbyttebetalinger.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Ordinær aktionær

Ved en eventuel konkurs er ordinære aktionærer typisk de sidste til at modtage noget fra likvidationen. Først betaler selskabet alle kreditorerne. Hvis der er noget tilbage efter det, er det præferenceaktionærerne, der bliver betalt. Derefter kommer de ordinære aktionærer. Ordinære aktier kommer måske også i klasserne A og B, hvor klassen af aktie definerer stemmeret og udbytteret.

Invested.dk