Ordinær aktie – Stamaktie

Globus 60x60Definition af Ordinær aktie - Stamaktie

Et værdipapir der repræsenterer ejerskab i et selskab. Ejere af ordinære aktier har kontrol over at vælge bestyrelsen og stemme på virksomhedspolitikker. Ordinære aktionærer er i bunden af prioritetsskalaen i ejerskabsstrukturen. Hvis en konkurs og likvidation skulle ske, har ordinære aktionærer kun rettighed til virksomhedens aktiver efter obligationsejere, præferenceaktionærer og andre kreditorer er betalt ud.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

På amerikansk ”common stock” og britisk ”ordinary shares”.

IE 60x60InvestEd forklarer Ordinær aktie - Stamaktie

Hvis en virksomhed går konkurs, vil de ordinære aktionærer ikke modtage deres penge før kreditorerne og præferenceaktionærerne har modtaget deres respektive del af aktivresterne. Dette gør ordinære aktier mere risikofyldte end præferenceaktier. Den gode side af ordinære aktier er dog, at de som regel overgår obligationer og præferenceaktier i det lange løb.

Invested.dk