Omverdensmodel

Globus 60x60Definition af Omverdensmodel

En model der bruges til at analysere de forhold i en virksomheds omverden, der påvirker virksomhedens udvikling. Disse faktorer er opdelt i den afhængige omverden, som er de faktorer, virksomheden selv kan påvirke, og den uafhængige omverden, som er de faktorer, virksomheden ikke selv har indflydelse på.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Også kaldet ”omverdensanalyse”.

Illustration af omverdensmodellen

IE 60x60InvestEd forklarer Omverdensmodel

En virksomhed skal hele tiden tilpasse sig ændringer i omverdenen og udnytte de muligheder, der opstår.

Invested.dk