Omkostning

Globus 60x60Definition af Omkostning

De penge som en virksomhed har brugt på at drive sin aktivitet. Det kan eksempelvis være lønningsomkostninger, el, råvarer osv.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Omkostning

Omkostninger kan deles op i kapacitetsomkostninger og variable omkostninger, hvor kapacitetsomkostningerne er de omkostninger, som virksomheden har i forbindelse med selve det at drive virksomheden (eksempelvis lokaler, medarbejdere, inventar osv.). De variable omkostninger er de omkostninger, der har en direkte forbindelse med virksomhedens salg. Disse kan være råvarer, elforbrug eller fragtomkostninger. Det er altså omkostninger, der er afhængig af produktionens eller salgets størrelse.

Invested.dk