Økonomisk vækst

Globus 60x60Definition af Økonomisk vækst

En stigning i en økonomis kapacitet til at producere varer og serviceydelser sammenlignet fra en periode til en anden. Økonomisk vækst kan måles nominelt eller reelt (tilpasset inflation). Når man sammenligner ét lands økonomiske vækst med et andet, bør man bruge BNP pr. indbygger for at tage højde for befolkningsforskellene i landene.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Økonomisk vækst

Økonomisk vækst er som regel forbundet med teknologiske udviklinger. Et eksempel på dette er den store vækst i mange af de udviklede landes økonomier som følge af introduktionen af internettet og den teknologi, det bragte til landenes industri i det hele taget. Væksten i en økonomi ses også i lyset af forbedringen af befolkningens levestandard.

Invested.dk