Obligationsemission

Globus 60x60Definition af Obligationsemission

En proces af udstedelse af obligationer. Foregår enten som en blokemission eller som løbende emission.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Obligationsemission

Når det er en blokemission, sker udstedelsen af obligationerne udelukkende ved obligationsseriens etablering.

Når det er en løbende emission, udstedes der nye obligationer i en serie over en åbningsperiode på eksempelvis to år.

Invested.dk