Økonomiteori

Nytte

Globus 60x60Definition af Nytte

Et økonomisk begreb der refererer til den totale tilfredshed ved at forbruge en vare eller serviceydelse.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og modtag e-bog med 7 overskuelige metoder til investering >> Meld mig ind

IE 60x60InvestEd forklarer Nytte

En forbrugers nytte er svær at måle. Vi kan dog indirekte bestemme den via forbrugeradfærdsmodeller, der antager, at forbrugere vil stræbe efter at maksimere deres nytte. Nytte er et koncept, som blev introduceret af Daniel Bernoulli. Han troede på, at den almene persons nytte steg i takt med velstand men med en faldende rate.

Invested.dk